U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 16.04.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obzirom da nisu ispunjeni svi uslovi za prekid u isporuci toplotne energije (temperatura niža od 12 °C) grejna sezona se nastavlja do daljnjeg.
Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirana isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima za isporučenu vodu. Tokom noći geofonom tražena puknuća na vodovodnoj mreži sa ciljem smanjenja gubitaka u sistemu.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Uređenje asfaltnih i zelenih površina sa okopavanjem cvijeća danas će se vršiti u ulicama: Lukavačkih brigada, Armije BiH i Trgu slobode. Prema odluci o komunalnom redu (čl.87) pri obavljanju građevinskih radova izvođači poslova su dužni preduzimati slijedeće mjere za sprečavanje prljanja javnih površina:
-konstantno čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog ili drugog materijala, blata i slično, a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja radova;
– polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata, na način da spriječi stvaranje blata i prašine
– čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta;
– deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta, tako da se ne ometa saobraćaj i slobodno oticanje vode, odnosno, da se materijal ne raznosi po javnim površinama;
– prati i čistiti vozila prije njihovog izlaska sa gradilišta, te polijevati i prati prilazne puteve do gradilišta.
Komunalni inspektor će u skladu sa odredbama ove Odluke, rješenjem, naložiti mjere u cilju zaštite i održavanja javnih saobraćajnih površina. Pravna lica, lica koja samostalno obavljaju djelatnosti su dužna postupiti po nalogu komunalnog inspektora.