U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.12.2014

Vodosnabdijevanje u danima vikenda bilo je uredno. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje

u gradu i prigradskim naseljima sa izuzetkom MZ Donji Bistarac gdje je planirana popravka puknute

vodovodne cijevi tako da bi za kratko moglo doći do prekida u isporuci vode. Danas planirano

izvođenje završnih radova na dijelu vodovodne mreže uništene u poplavama u MZ Modrac (Novo

naselje) i dijelu vodovodne mreže za PK Šikulje kao i  redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada

pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi.

Upozorenje korisnicima usluga:  Krajnje je vrijeme da se izvrši zaštita vodomjera od smrzavanja,

troškove opravke ili zamjene vodomjera snose korisnici usluga. Isto tako neophodno je ispustiti

vodu u objektima gdje se trenutno ne stanuje ili privremeno stanuje kako ne bi došlo do uništenja

instalacija od posljedica smrzavanja.

 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u

toku.

 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. U skladu sa mogućnostima

danas je planiran i nastavak sanacije prilaznog puta prema deponiji u Potočarima.

 

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina. Radovi na dekoraciji grada u završnoj fazi.

Poziv korisnicima usluga:  Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za

izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je

J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do

prekida u isporuci toplotne energije.

J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem suda te isključenja sa

korištenja svih komunalnih usluga.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.