U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.10.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna izuzev u ulici Armije BiH gdje je zbog izvođenja

radova na vrelovodnoj mreži došlo do prekida u isporuci  za dva objekta.

Normalizaciju stanja korisnici mogu očekivati danas. Pripreme za izvođenje radova su u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i

kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom sa ciljem

utvrđivanja gubitaka u mreži i čišćenje kanalizacione mreže kombinovanom cisternom.

 

Obavještenje:

Obavještavamo potrošače  vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog

vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće,

zbog sadržaja veće količine mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne

potrebe.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Nepostignuti odvoz

smeća juče iz MZ Puračić zbog vašara planira se postići danas..

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane u vezi sa čim pozivamo

pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge a posebno za

centralno gijanje kako ne bi došlo do prekida u isporuci toplotne energije. Za sve koji to ne urade

J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda te izvršiti isključenja sa korištenja

svih komunalnih usluga. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.