U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.07.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i
kontrola ispravnosti rada pumparnica, isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po
ispostavljenim računima kao i popravka puknute vodovodne cijevi u MZ Donji Bistarac- Tunjići što
se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika. Jučer u poslijepodnevnim
satima zbog vremenskih neprilika i neriješenog pitanja oborinskih voda došlo je do začepljenja
slivnika i izlijevanja vode na putne prilaze. Crpanje slivnika je u toku. Začepljenja su izraženija u ulicama:
Septembarska, Branilaca Bosne i Vase Pelagića.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih
površina. Danas je prioritet stavljen na čišćenje slivnika od nanosa mulja, blata, drugog materijala.

Odlukom o komunalnom redu (čl.88) ulične slivnike, kao uređaje za odvodnju atmosferskih i
otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina, održava općinska služba nadležna za komunalne
poslove, odnosno Javno komunalno preduzeće ili drugo pravno ili lice koje samostalno obavlja
djelatnost, kome općina povjeri vršenje ovih poslova.
Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.