U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.03.2013

Zimska služba tokom noći aktivna, izvršava planom zacrtane zadatke koje joj odredi nadležna općinska služba. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni.

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Prema Odluci o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac koju je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac (čl.41) određuje se da priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava općinska služba nadležna za komunalne poslove, pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:
-pribaviti odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu objekta koji se priključuje,
-pribaviti saglasnost davaoca usluge za priključenje objekta na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu troškova priključka davaocu usluge i
-nabaviti odgovarajući vodomjer.
Podnosiocu zahtjeva može se izdati odobrenje za privremeno priključenje na vodovod samo u slučaju izgradnje objekta, uz prethodnu saglasnost davaoca usluge.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada je po planu.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.zimska