U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 14.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno izuzev u MZ Modrac gdje je zbog puknuća vodovodne cijevi došlo do prekida u isporuci za manji dio korisnika vodosnabdijevanja. Opravku vodovodne cijevi i normalizaciju stanja očekivati danas. Ostale aktivnosti se nastavljaju, kontrola pumparnica, isključenja sa mreže, mjerenje protoka u cilju utvrđivanja gubitaka u mreži, kombinovana cisterna čišćenje kolektora u MZ Lukavac Mjesto.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu sa radom i u drugoj smjeni.

Odlukom o komunalnom redu (čl.108) kućnim smećem smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama, garažama i drvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju. Danas mašinsko- ručno metenje u dijelu grada Centar 1, sakupljanje pokošene trave u ulicama Titovoj i Armije BiH, okopavanje cvijeća kod JU Dom zdravlja i uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.