U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 14.03.2014

Snabdijevanje vodom u gradu i prigradskim naseljima je uredno. Juče su uspješno otklonjeni nedostatci za kvalitetno vodosnabdijevanje u MZ Hrvati, koji se snabdijevaju iz rezervoara Nezirovići.

Danas planiran nastavak traženja puknuća u ulici Slatine sa ručnim iskopima, a kombinovana cisterna angažovana je na izvođenju radova u ulici Lukavačkih pjesnika gdje su uočene veće količine vode. Danas se vrši kontrola ispravnosti rada pumparnica kao i isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Okopavanje ruža u parkovima i na drugim javnim površinama je u toku.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate pozitivno se odražavaju na  kvalitet pruženih usluga od strane J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Ukoliko želite prijaviti kvar ili uputiti neku primjedbu ili sugestiju pozovite nas na 035 555096 ili 035 554 870.