U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 14.02.2014

Juče nije postignut odvoz smeća za MZ Puračić, Rudničku ulicu i za dio MZ Donja Dobošnica. Danas se radi na uspostavi

redovnog odvoza i odvoza zaostalog smeća za dio MZ Donja Dobošnica. Sutra će biti nadoknađen  izostali odvoz smeća za MZ Puračić i Rudničku ulicu.

Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirana zamjena određenog broja vodomjera u MZ Donji Bistarac, kontrola protoka vode prema ulici Slatine sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži gdje bi trebalo naći mjesto puknuća vodovodne cijevi. vrši se kontrola ispravnosti rada pumparnice kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870.