U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 14.01.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Za danas je planiran obilazak i kontrola  ispravnosti rada pumparnica, u Prvoj ulici saniranje terena po juče izvedenim radovima, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži u u Prvoj ulici, kod Tenis hale i prema MZ Bistarac, zamjena određenog broja vodomjera u gradu kao i priključenja na mrežu korisnika usluga koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Prema Odluci o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac( čl.59) korisnik usluge vodosnabdijevanja ima pravo na:

– kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom propisanog kvaliteta,

– ispostavljanje računa za utrošenu vodu i

-obavještenje o smetnjama u vodosnabdijevanju i redukciji vode.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da:

-koristi vodu na ekonomičan i racionalan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode

-plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje pitkom vodom po ispostavljenom računu utrošene vode,

– održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja ili kvara, kako bi trajno služili svojoj namjeni,

– u slučaju kvara brzo obezbijediti lokaciju i otkloniti kvar ili havariju i

–  omogućiti očitanje vodomjera.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća zbog većih količina šljake-pepela odvija se otežano po ustaljenom rasporedu. Pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake i pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijav izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.