U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 13.12.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac koju je usvojilo Općinsko vijeće čl. 35 svi registrovani uređaji za mjerenje protoka količine vode u vlasništvu su davaoca usluge i predstavljaju dokazno sredstvo za naplatu. Obaveza davaoca usluge je da vodomjer održava u ispravnom stanju i da u skladu sa zakonskim propisima, u ovlaštenoj baždarnici provjeri ispravnost vodomjera (baždarenje). Troškove redovnog održavanja vodomjera snosi davalac usluge. Ukoliko nepažnjom korisnika usluge dođe do oštećenja vodomjera, troškove popravke ili zamjene snosi korisnik usluge. Oštećenje utvrđuje davalac usluge u prisustvu korisnika usluge.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Održavanje čistoće javnih površina odvija se u skladu sa Programom održavanje čistoće javnih površina usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.