U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 13.11.2014

  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica su u toku, mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom za MZ Donji Bistarac sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži uz napomenu da je vršena zamjena dijela vodovodne mreže kao i regulisanje puknuća na vodovodnoj mreži uzrokovan izvođenjem radova drugog izvođača radova. Za danas planirano  izvođenje radova na čišćenju kanalizacione mreže u ulicama Branilaca Bosne i Armije BiH.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.43) premiještanje vodovodnog priključka po zahtjevu korisnika usluge izvršit će davalac usluge o trošku korisnika usluge koji traži izmjenu postojećeg stanja. Postojeće stanje se ne smije mijenjati na štetu ostalih korisnika usluge.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Odlukom o komunalnom redu (čl.109) na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna Općinska služba za inspekcijske poslove.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina. Orezivanje sadnica u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.