U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 13.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak pumparnica, zamjena vodomjera, isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i druge aktivnosti koje se nađu kao prepreka za uredno vodosnabdijevanje.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu sa vršenjem odvoza i u drugoj smjeni.
Odlukom o komunalnom redu (čl.122) za krupni otpad koji se ne sakuplja i odvozi u skladu sa članom ove Odluke, vlasnik otpada dužan je pozvati Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća da isti izvrše prevoz krupnog otpada na gradsku deponiju o trošku vlasnika, osim odvoza koji je definisan u čl.121. ove Odluke.
Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća, dužno je organizirati i odvoz većih količina šljake, šuta i otpada građevinskog materijala, a po zahtjevu i trošku vlasnika. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i u posude za kućno smeće.
Košenje trave u ulici Redžep ef. Muminhodžića se nastavlja, uređenje parka u ulici Macan Marije, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode i mašinsko- ručno metenje u ulici Lukavačkih brigada.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.