U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 13.01.2014

Danas vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kod Bijele zgrade, ulicama Sarajevskoj, Kulina bana i kod Tenis hale. Vrši se popravka puknute vodovodne cijevi u ulici Milerova br.8, spajanje cjevovoda u GIKIL i uređenje prostora po izvršenim radovima kod hotela Lukavac.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.31) na području prve zaštitne zone zabranjeno je:

-građenje objekta i izvođenje svih drugih radova, kao i korištenje zemljišta na način kojim se ugrožavaju njegove prirodne vrijednosti i režim površinskih i podzemnih voda,

-držanje stoke, pernate živine i kunića, kao i ispaša stoke,

-ispuštanje i prosipanje ulja, kiselina i drugih opasnih štetnih materija,

-izgradnja kanala i polaganje kanalizacionih vodova za odvođenje otpadnih voda, izuzev vodonepropusnih kanalizacionih radova,

-pranje motornih i drugih vozila,

-deponovanje i istresanje otpadnih materija,

-kupanje u vodotoku i kampovanje,

-transport opasnih tečnosti i drugih tvari i

– građenje skladišta za smještaj nafte i njenih derivata i drugih materijala koji bi mogli uticati na režim vode.

Na području prve zaštitne zone može se saditi ukrasno i šumsko drveće, vršiti uzgoj plantažnih voćaka i nasada za pčelarstvo i obrađivati poljoprivredno zemljište bez upotrebe prirodnog i vještačkog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica je u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrše se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.