U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.09.2014

 

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i

kontrola ispravnosti rada pumparnica,  mjerenje protoka vode za MZ Bokavići ultrasoničnim

aparatom  sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, čišćenje kanalizacione mreže u

ulici Branilaca Bosne uz objekat D1 i D2, dovršetak radova na uređenju prostora po izvedenim

radovima u ulici Titova kao i drugo što se utvrdi kao neophodno.

 

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

 

Odlukom o komunalnom redu (čl.109) na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz

kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada

sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska

služba za inspekcijske poslove.

 

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće   javnih

površina.

 

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne

usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti

isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.