U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.09.2013

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica sa ciljem dopune ili smanjenja vode u rezervoarima. Moguća isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima se nastavljaju. Radovi na vrelovodnom kanalu u ulici Redžepa ef. Muminhodžića u toku.
Što se tiče higijene grada radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju, uklanjanje lišća sa asfaltnih i zelenih površina, skidanje korova sa prilaznih staza, uređenje prostora oko Doma kulture i spomen obilježja u ulici Trg slobode.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Važno upozorenje: Poštovani građani Općine Lukavac, korisnici usluga J.P.»RAD» Lukavac grejna sezona je na pragu, zbog čega Vas upozoravamo da u što kraćem roku (najkasnije do 20. septembra) izmirite svoje obaveze prema J.P.»RAD» Lukavac kako bi grejna sezona mogla početi na vrijeme. Ukoliko to ne učinite, bit ćemo prinuđeni na isključenja sa sistema centralnog grijanja. Troškovi ponovnog priključenja padaju na teret korisnika.Spiskovi sa dužnicima bit će istaknuti na oglasnim tablama pojedinih ulaza – zgrada.
Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.NIK_2608 (Copy)