U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Danas je planirana izrada dva priključka za vodu u MZ Bokavići i Milerovoj ulici, obilazak pumparnica, crpanje septičkih jama kombinovanom cisternom, u GIKIL-u čišćenje novopoložene kanalizacione mreže i drugo po potrebi.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.51) način mjerenja i obračun količine utrošene vode korisniku usluge vrši se na slijedeći način:
– očitavanjem vodomjera (kod korisnika koji imaju ugrađen vodomjer),
– paušalno (kod korisnika koji nemaju ugrađen vodomjer).
Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju. Danas planirano košenje trave u ulicama Redžep ef. Muminhodžića i Patriotske lige, okopavanje cvijeća u Sarajevskoj ulici, ručno-mašinsko metenje i uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.
Odlukom o komunalnom redu (čl.72) zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom, sigurnom ogradom, koja se mora posebno označiti i osvijetliti po potrebi. Građevinski materijal na gradilištu mora uvijek biti uredno složen i to tako da ne sprečava oticanje oborinske vode.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu sa radom i u drugoj smjeni.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.