U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.05.2014

Odvoz smeća još nije omogućen zbog stanja na putnoj komunikaciji Huskić- deponija Potočari.
Ulaže se maksimalan napor kako bi se prilazni put osposobio i stavio u funkciju. Čim se stvore uslovi za odvoz smeća korisnici usluga bit će blagovremeno informisani. Molimo korisnike usluga za strpljenje. Stvaranjem uslova raspoloživi materijalni i ljudski resursi bit će uključeni sa ciljem dovođenja stanja odvoza smeća u stanje urednosti.
Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana opravka puknute vodovodne cijevi u MZ Modrac što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, tokom noći vršena mjerenja protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vršit će se naspram mogućeg u ovim vremenskim uslovima.
Odlukom o komunalnom redu (čl.91) javne zelene površine moraju se održavati u skladu sa utvrđenim Programom održavanja čistoće i javnih površina. Program iz prethodnog stava donosi Općinsko vijeće na prijedlog načelnika za svaku budžetsku godinu. Tehnički nadzor nad obavljanjem poslova održavanja javnih zelenih površina vrši općinska služba nadležna za komunalne poslove, a poslove obavlja Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome općina povjeri obavljanje ovih poslova. Zelene površine preduzeća i drugih pravnih subjekata uređuju i održavaju pravni subjekti koji imaju vlasništvo nad zemljištem ili pravo korištenja zemljišta. Zelene površine u svojini lica koja samostalno obavljaju djelatnost i građana održavaju njihovi vlasnici odnosno korisnici.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.