U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.03.2014

Vodosnabdijevanje uredno osim u ulici Slatine i MZ Hrvati gdje je otežano. Radovi na otklanjanju poteškoća su u toku. Od ostalih aktivnosti ističemo: obilazak i kontrolu ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i  isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju  obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Svakodnevna kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom (čl.10) svi korisnici centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom stiču pravo priključka na sistem centralizovanog snabdijevanja toplotnom energijom, kad ih ovlašteni distributer priključi na sistem centralizovanog snabdijevanja toplotnom energijom, pri čemu moraju ispuniti slijedeće uslove:

-posjedovati odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu,

– pribaviti saglasnost od ovlaštenog distributera toplotne energije,

-uplatiti troškove izdavanja saglasnosti ovlaštenom distributeru toplotne energije i komunalne takse općinskoj službi za komunalne poslove,

-izvršiti tehnički prijem kućne instalacije, uz obavezno prisustvo ovlaštenog radnika od strane ovlaštenog distributera i

– izvršiti probni pogon, te o istom sačiniti zapisnik koga potpisuju predstavnici investitora, izvođača radova i predstavnika ovlaštenog distributera.

Korisnik može izvršiti proširenje instalacije i povećati broj grejnih tijela u svom objektu, uz prethodnu saglasnost ovlaštenog distributera.

Priključenje na sistem centralnog grijanja objekta kolektivnog stanovanja (useljene zgrade bez instalacija grijanja) može se izvršiti samo uz pismenu saglasnost svih etažnih vlasnika.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina vršit će u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina. Stvaranje uslova za sadnju ukrasnih grmova se nastavlja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.