U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.02.2015

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Upozorenje korisnicima usluga: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudama za smeće, zapaljenje osnovnog sredstva za rad smećare što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje već zagađene životne sredine.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Čišćenje slivnika od nanosa pijeska, mulja i blata se nastavlja.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.