U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 12.02.2014

Vodosnabdijevanje uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, popravka puknuća u šahtu u Milerovoj ulici što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga, kao i zamjena određenog broja vodomjera. U toku je istraživanje puknuća u naselju Veresike po dojavi korisnika usluge vodosnabdijevanja. Za danas su planirana i  isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, osim  u prostorijama Civilne zaštite. Dat je nalog nadležnoj službi da blagovremeno interveniše kako bi se otklonio nastali kvar.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Odlukom o komunalnom redu (čl.109) na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i Služba za inspekcijske poslove.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.