U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.12.2013

Isporuka toplotne energije  sada bez problema. Juče u poslijepodnevnim satima ekipe Termoelektrane Tuzla, nadležne za izvođenje radova uspješno su izvršile opravku kvara na magistralnom vrelovodu. Normalizaciju stanja u isporuci i distribuciji toplotne energije možemo očekivati u toku dana. Obilazak i kontrola rada podstanica su u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i  kontrola rada pumparnica, noćno mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži,  kao i zamjena vodomjera u zgradi Arkada što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.37)  obaveza svakog korisnika vodovoda je da primjećene kvare na vodovodu odmah prijavi davaocu usluge. Obaveza davaoca usluge je da po prijavi kvara, a najkasnije u roku od 24 sata, poduzme sve mjere za otklanjanje kvara i havarije.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Održavanje čistoće javnih površina odvija se u skladu sa Programom održavanje čistoće i javnih  površina usvojenim od strane Općinskog vijeća. Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi    nadležne službe blagovremeno intervenisale.