U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.09.2014

Problemi sa snabdijevanjem vodom prisutni u MZ Hrvati gdje je došlo do kratkotrajnog prekida u isporuci zbog radova na otklanjanju kvara. Vodosnabdijevanje u ostalim naseljima je uredno.Danas planirana mjerenja protoka vode ultrasoničnim aparatom  sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži za MZ Bokavići i Modrac. Izvodi se čišćenje slivnika u ulici Armije BiH od nanosa pijeska, mulja i blata, te izrada šahta u Titovoj ulici sa uređenjem prostora po izvedenim radovima.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Radi se i na uređenju prilaznog puta deponiji  smeća.

Odlukom o komunalnom redu (čl.88) ulične slivnike, kao uređaje za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina, održava općinska služba nadležna za komunalne poslove, odnosno Javno komunalno preduzeće ili drugo pravno ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kojem općina povjeri vršenje ovih poslova. Zabranjeno je nenamjensko korištenje  slivnika.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih površina u skladu sa vremenskim uslovima kao i nalogu nadležne općinske službe.

 

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne

usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti

isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.