U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.09.2013

NIK_2640 (Copy)

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana opravka puknute vodovodne cijevi u MZ Hrvati i naselju Delići, isključenja sa mreže korisnika usluga koji nisu izmirili obaveze po ispostavljenim  računima, priključenja na mrežu korisnika usluga koji su u međuvremenu izmirili obaveze kao i obilazak  i rad kontrola rada pumparnica.

Odvoz smeća odvija se bez poteškoća po ustaljenom rasporedu.

Uređenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja, košenje trave, mašinsko-ručno metenje, pražnjenje korpica od sakupljenog smeća, uklanjanje otpadaka sa zelenih površina, sječa dva stabla po nalogu nadležne općinske službe i drugo prema situaciji na terenu.

Važno upozorenje: Poštovani građani Općine Lukavac, korisnici usluga J.P.»RAD» Lukavac grejna sezona je na pragu, zbog čega Vas upozoravamo da u što kraćem roku (najkasnije do 20. septembra) izmirite svoje obaveze prema J.P.»RAD» Lukavac kako bi grejna sezona  mogla početi na vrijeme. Ukoliko to ne učinite, bit ćemo prinuđeni na isključenja sa sistema centralnog grijanja. Troškovi ponovnog priključenja padaju na teret korisnika.

Spiskovi sa dužnicima bit će istaknuti na oglasnim tablama pojedinih ulaza – zgrada. Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.