U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.06.2014

Vodosnabdijevanje uredno.U toku su redovne aktivnosti.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.52) vodomjere očitavaju lica ovlaštena od strane davaoca usluge po rasporedu koji određuje davalac usluge u terminu od 07,00 do 15,00 sati. Ova lica moraju imati iskaznice za identifikaciju. Očitavanje vodomjera se vrši u konstantnim vremenskim intervalima, a može se vršiti i kad je potrebno. Korisnik usluge mora omogućiti očitanje vodomjera. Ako zbog propusta korisnika usluge čitač vodomjera ne bude mogao da izvrši redovno očitanje ostaviće pismenu opomenu u kojoj će naznačiti dan i sat ponovnog očitanja vodomjera. Ako ni tada ne bude mogao očitati vodomjer, utrošak će se procijeniti, a tačan obračun izvršiti pri slijedećem očitanju vodomjera.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.
Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja,utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze po ispostavljenim računima.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.