U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigraskim naseljima. Za danas je planirano mjerenje protoka vode u ulici Rudnička prema MZ Huskići, zamjena određenog broja vodomjera, kontrola pumparnica, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, čišćenje kanalizacije u objektu Sarajevska 5, čišćenje slivnika u ulici Kulina Bana.
Odlukom o vodosnabdijevanju (čl.50) korisnik usluge može otkazati korištenje usluge vodosnabdijevanja trajno ili privremeno. Otkaz se daje u pismenoj formi. Trajno se može otkazati korištenje usluge vodosnabdijevanja samo za porušeni objekat, a privremeno za zgrade u kojima niko ne stanuje ili ih povremeno korisnik usluge ne upotrebljava.
Korisnik usluge je obavezan da ispusti vodu iz instalacije da bi se spriječilo eventualno smrzavanje ili rasipanje vode. U takvom slučaju davalac usluge će plombirati ulazni ventil. Korisnik ne može otkazati korištenje usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno, ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standarda drugih korisnika te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu.
Danas planirano košenje trave u ulicama Milerova, Omladinska i Prva ulica,uređenje prostora  spomen obilježja u ulici Trg slobode, okopavanje cvijeća u ulici Armije BiH.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.