U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.04.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana opravka puknute vodovodne cijevi u MZ Bistarac Donji. Jučer je  uspješno otklonjen kvar na vodovodnoj mreži u MZ  Modrac. U toku je redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog  broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja  gubitaka u mreži kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Obavještenje: Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (zbog većeg sadržaja mangana) ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne  potrebe.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Danas je izvršenje  odvoza krupnog otpada sa područja Lukavac Grada.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina   i mogućnostima  u uslovima kada kiša pada.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja,utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.