U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.03.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je uglavnom uredno. Radovi na utvrđivanju nedostataka na vodovodnoj mreži u ulici Slatine se nastavljaju, kao i čišćenje kanalizacije u ulici Redžepa ef. Muminhodžića, zamjena određenog broja vodomjera, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, kao i redovan obilazak pumparnica sa utvrđivanjem elektro nedostataka rezervoar MZ Hrvati.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.40) svaki vlasnik ili investitor građevinskog objekta, priključenje tog objekta na komunalnu infrastrukturu za snabdijevanje pitkom vodom, obavezan je izvršiti o svom trošku. Priključak počinje od spoja ulične vodovodne cijevi sekundarne mreže u blokovskoj izgradnji, a završava se u skloništu za vodomjer sa ventilom ispred vodomjera. Zabranjeno je spajanje na priključak ispred vodomjera. Priključenje treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedinačni potrošač, ima ugrađen poseban vodomjer. Davalac usluge dužan je omogućiti sadašnjem korisniku usluge, na njegov zahtjev, ugradnju posebnog vodomjera, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju. Tehničko-tehnološke uslove za ugradnju vodomjera, određuje davalac usluge.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su i danas u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Izvode se pripreme za sadnju ukrasnih grmova.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.