U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.03.2013

rad_s3Vodosnabdijevanje uredno. Za danas planiran mašinsko-ručni iskop i opravka puknute cijevi u ulici Alekse Šantića.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada je po planu. Danas mašinsko-ručno čišćenje javnih saobraćajnih površina u ulicama Patriotske lige, 25. Novembar i Milerovoj.
Odlukom o komunalnom redu koju je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac (čl.102) bez odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove zabranjeno je:
-prekopavanje javne zelene površine,
-rekonstrukcija postojećih i izgrađenih novih zelenih površina,
-ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama,
-odlaganje građevinskog materijala,
-kampiranje i postavljanje šatora i
-rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.