U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.02.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži, zamjena određenog broja vodomjera kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.22)  svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnom vodovodnom instalacijom podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera koji služe za snabdijevanje vodom za piće iz vodovoda.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Uređenje prostora asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.