U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.12.2014

Zimska služba je  u pripravnosti.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna osim u objektu Konzum, gdje je otežana. Obilazak i

kontrola ispravnosti rada podstanica uz detaljnije praćenje rada podstanice u Konzumu sa ciljem

dovođenja isporuke toplotne energije u stanje urednosti.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.43) premiještanje vodovodnog

priključka po zahtjevu korisnika usluge izvršit će davalac usluge o trošku korisnika usluge koji

traži izmjenu postojećeg stanja. Postojeće stanje se ne smije mijenjati na štetu ostalih korisnika

usluge.

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

 

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za  izvršene komunalne usluge. Neizmirenje obaveza po    ispostavljenim računima dovelo je J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do prekida u isporuci toplotne   energije. J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.