U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.12.2013

Lukavac je trenutno bez centralnog grijanja.  Zbog kvara na magistralnom vrelovodu isporuka  toplotne energije obustavljena je do daljnjeg. Ekipe za sanaciju kvara su na terenu. Početak grijanja je neizvjestan i može se očekivati tek po završetku radova.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola rada pumparnica, u toku, zamjena vodomjera, priključenja na mrežu korisnika usluga koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima, kao i popravka puknute vodovodne cijevi u MZ Donji Bistarac što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene.

Pražnjenje korpica od sakupljenog smeća u toku kao i sakupljanje otpadnog materijala sa zelenih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.