U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.10.2013

 Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno, redovne aktivnosti u toku,  obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera, kombinovana cisterna vrši čišćenje kolektora, isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim  računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac ( čl. 37 ) obaveza svakog korisnika vodovoda je da primjećene kvarove na vodovodu odmah prijavi davaocu usluge. Obaveza davaoca je da po prijavi kvara odmah, a najkasnije u roku od 24 sata poduzme sve mjere za otklanjanje kvara i havarije.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obaveze prema Termoelektrani Tuzla nisu  ispoštovane. Pozivamo korisnike usluga na izmirenje svojih obaveza kako se ne bi doveli u poziciju  da Termoelektrana Tuzla obustavi isporuku toplotne energije.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja, kao i sakupljanje lišća,  ručno metenje, pražnjenje korpica od sakupljenogh smeća i sve drugo što odredi nadležna općinska služba.