U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.07.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku,obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.46 izuzetno za vrijeme nestašice vode davalac usluge će putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način davati uputstva korisnicima usluge šta treba da poduzmu da bi se ublažila nestašica vode. Korisnici usluge su dužni pridržavati se dobijenih uputstava. U slučaju veće nestašice i drugih teškoća, davalac usluge je dužan da preduzme mjere ograničenja potrošnje vode, odnosno da uvede redukciju vode. U tom slučaju će davalac usluge, uz prethodnu saglasnost općinske službe nadležne za komunalne poslove, propisati način trošenja vode i odrediti prioritet u vodosnabdijevanju. Nadležni općinski inspektor će vršiti kontrolu propisanih ograničenja.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.
Poziv korisnicima usluga J.P.»RAD» Lukavac:
Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa
neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.