U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.03.2014

Prisutni su problemi u vodosnabdijevanju  u MZ Hrvati, gdje je došlo do poteškoća u napajanju strujom pumparnice. Intervencija u toku. Danas je planiran mašinsko-ručni iskop u ulici Slatine,  isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, zamjena određenog broja vodomjera, kombinovana cisterna čišćenje kolektora u ulici Redžepa ef. Muminhodžića, kao i redovna kontrola ispravnosti rada pumparnica.

Isporuka i distribucija toplotne energije za sve korisnike uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Sanacija puta za prilaz deponiji u Potočarima je u toku.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina vršit će u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina. Uređenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa  neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.