U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 09.12.2013

Vodosnabdijevanje uredno, osim u dijelovima MZ Hrvati koji se snabdijevaju iz rezervoara Nezirovići. U kvaru je elektro instalacija na rezervoaru. Radovi su u toku. Od ostalih aktivnosti izdvajamo: obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera, priključenja na mrežu korisnika usluga koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima,  kao i noćna mjerenja protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, osim  u ulici Vase Pelagića gdje je problem slaba cirkulacija.Sa povećanjem pritiska u mreži od strane Termoelektrane Tuzla možemo očekivati uredno snabdijevanje toplotnom energijom. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Zimska služba u pripravnosti, spremna za izvođenje radova na terenu ukoliko vremenski uslovi  budu zahtijevali.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. U subotu je postignut odvoz zaostalog smeća iz vremenskog perioda kada nije bio omogućen pristup sabirnog vozila.

Redovne aktivnosti na uređenju asfaltnih i zelenih površina u toku, pražnjenje korpica od  sakupljenog smeća, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode kao i uređenje  prostora sedmične pijace po završetku pijace.

Pozivamo korisnike usluga J.P.»RAD» Lukavac na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže i ponovnog uključenja, kao i utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.