U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 09.07.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Za danas je planirana popravka puknute vodovodne cijevi u MZ Donji Bistarac, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku kao i čišćenje kanalizacione mreže u ulici Septembarska.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Juče uspješno završeni planirani radovi na uređenju prostora deponije u Potočarima.
Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina.
Odlukom o komunalnom redu (čl.92) pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se posebno:
-obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala i sadnja novog,
-orezivanje i oblikovanje stabala i grmlja,
-okopavanje biljaka,
-košenje trave,
-đubrenje i prehranjivanje biljaka,
-uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
-održavanje posuda sa ukrasnim biljem,
-preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanju biljnih štetočina, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,
-održavanje pješačkih staza, parkovskog mobilijara i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju,
-obnavljanje a po potrebi rekonstrukcija javne zelene površine,
-održavanje dječijih igrališta na javnim zelenim površinama, zalijevanje biljaka u sušnom periodu i
-ostale radnje neophodne da bi javne zelene površine služile svrsi kao i drugi radovi utvrđeni Programom o održavanju čistoće i javnih površina.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.