U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 09.04.2014

Izvršena prijava kvara na vodovodnoj mreži u MZ Modrac i MZ Donji Bistarac. Izvođenje radova planirano je za danas. U slučaju da prilikom radova bude moralo doći do prekida u isporuci vode korisnici usluga će biti blagovremeno  informisani.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća će se vršiti prema planiranom rasporedu. Prema situaciji na terenu za očekivati je da se planirani odvoz smeća neće moći postići.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina i u skladu sa vremenskim prilikama.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.