U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 09.04.2013

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina u dijelu grada Centar 2 nastavljaju se i danas.
Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.40) određeni su uslovi priključenja na vodovod. Svaki vlasnik ili investitor građevinskog objekta, priključenje tog objekta na komunalnu infrastrukturu za snabdijevanje pitkom vodom, obavezan je izvršiti o svom trošku. Priključak počinje od spoja ulične vodovodne cijevi sekundarne mreže u blokovskoj izgradnji a završava se u skloništu za vodomjer sa ventilom ispred vodomjera. Zabranjeno je spajanje na priključak ispred vodomjera.
Priključenje treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i slično), odnosno, svaki pojedinačni potrošač , ima ugrađen poseban vodomjer.
Tehničko-tehnološke uslove za ugradnju vodomjera određuje davalac usluge.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Odvoz krupnog otpada iz Fabrike cementa Lukavac vršiće se i danas.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.