U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 09.03.2015

Vodosnabdijevanje tokom vikenda bilo uredno u gradu i prigradskim naseljima osim za
korisnike usluga koji se snabdijevaju iz rezervoara Nezirovići. Dežurna služba je intervenisala i
stanje dovedeno u stanje urednosti. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i
prigradskim naseljima. Kombinovana cisterna je na čišćenju šahtova vrelovoda.

Odvoz smeća u gradu i prigradskim naseljima obustavljen do daljnjeg zbog nemogućnosti prilaza
deponiji u Potočarima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja. Danas uređenje prostora sedmične
pijace po završetku pijace.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.