U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 08.09.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas se izvodi popravka puknute vodovodne cijevi u naselju Žigići koja se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i  kontrola   ispravnosti rada pumparnica, mjerenja protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži i nalaženje mjesta puknuća vodovodne cijevi u MZ Donji Bistarac.

 

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.50 korisnik usluge može otkazati

korištenje usluge trajno ili privremeno. Otkaz se daje u pisanoj formi. Trajno se može otkazati

korištenje usluge vodosnabdijevanja samo za porušeni objekat, a privremeno za zgrade u kojima

niko ne stanuje ili ih privremeno korisnik usluge ne upotrebljava. U ovom slučaju korisnik usluge

je obavezan da ispusti vodu iz instalacije da bi se spriječilo eventualno smrzavanje ili rasipanje

vode. U takvim slučajevima davalac usluge će plombirati ulazni ventil. Korisnik usluge ne može

otkazati korištenje usluge ako to tehnički uslovi ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio

kvalitet  korištenja i standarda drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

 

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

 

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne

usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti

isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.