U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 08.08.2014

Nastavljaju se intenzivni radovi na uklanjanju posljedica posljednjeg olujnog nevremena. Ekipe na terenu vrše uklanjanje:  stabala, grana, mulja i nanosa pijeska sa afaltnih i drugih površina u gradu i prigradskim naseljima. Vrši se i mašinsko i ručno metenje ulica i trotoara, te saniranje slivnika. Nakon toga će uslijediti pranje asfaltnih površina.

Snabdijevanje vodom uredno za sve korisnike.

Odvoz smeća odvija se po rasporedu ustaljenom za utorak.

Pozivamo građane da nam se za sve prijave kvarova i problema iz nadležnosti J.P. „Rad“ obrate putem kontakt telefona objavljenih na službenoj web stranici J.P. „Rad“. Zahvaljujemo se na saradnji i ukazanom povjerenju.