U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 08.05.2014

 

Vodosnabdijevanje uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada  pumparnica u toku, mjerenja

protoka vode kod Tenis hale i za MZ Bistarac sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži, zamjena

određenog broja vodomjera, kombinovana cisterna čišćenje kanalizacije u ulici Septembarska,

saniranje terena po izvedenim radovima u MZ Modrac kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne

izmiruju obaveze po ispostavljenim računima

 

Odvoz smeća obustavljen do daljnjeg zbog poplave i stvaranja jezera na putnoj komunikaciji

Huskići deponija Potočari. Ispumpavanja vode se nastavlja. Vrijeme obustave odvoza smeća

moglo bi se i produžiti sa najavljenim kišnim vremenom.

Molimo korisnike usluga na strpljenje do stvaranja uslova za odvoz smeća. Po stvaranju uslova

kompletno prikupljeno smeće sa terena bit će odveženo.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se naspram mogućeg u ovim vremenskim uslovima,

košenje trave, mašinsko-ručno metenje i sadnja cvijeća u ulici Macan Marije.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.