U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 08.04.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.49) određeno je kada se vrši uskraćivanje usluge vodosnabdijevanja.
Davalac usluge vodosnabdijevanja ne može uskratiti uslugu osim u slučaju ako korisnik:
-samovoljno otkaže korištenje usluge vodosnabdijevanja,
-izvrši priključenje na vodovodnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja,
-koristi uslugu protivno uslovima definisanim u Odluci i ugovoru iz čl.57 ove Odluke,
-neosnovano ometa druge korisnike usluge,
-ne održava kućnu vodovodnu instalaciju, zbog čega nepotrebno troši vodu ili ugrožava kvalitet vode u vodovodu ili može ugroziti život ili zdravlje drugih korisnika, ili im nanosi štetu,
-ne plati uslugu po ispostavljenom računu u predviđenom roku,
-nenamjenski koristi uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja uz ograničene potrošnje (redukcija vode) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način,
-samoinicijativno izvrši bilo kakvu rekonstrukciju vodovoda, rukuje i popravlja zajedničku vodovodnu armaturu i mjerače protoka količine vode na vodovodu,
-omogući očitanje utrošene količine vode na vodomjeru,
-na bilo koji drugi način ugrožava kvalitet vode ili pouzdano snabdijevanje vodom.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Danas planiran odvoz
krupnog otpada za Fabriku cementa.

Uređenje asfaltnih i zelenih površina danas planirano u dijelu grada Centar 2.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.