U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 08.01.2014

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, ugradnja vodovodnih cijevi u GIKIL se nastavlja, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, čišćenje kanalizacije u MZ Dobošnica kao i mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži dio Tenis hala – Modrac- Bokavići.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.36) vodomjeri moraju biti smješteni u posebno zatvorenim skloništima izgrađenim tako da se nesmetano može doći do vodomjera koji se nalazi u skloništu. Davalac usluge vodosnabdijevanja je obavezan donijeti Pravilnik kojim će se detaljnije regulisati dimenzije skloništa za vodomjer i druga pitanja bitna za smještanje vodomjera u sklonište. Skloništa se izgrađuju na teret vlasnika objekta. Vlasnik, odnosno korisnik objekta održava sklonište za vodomjer o svom trošku i brine se  da uvijek bude suho, uredno, pristupačno, kako bi se vodomjer mogao popraviti i čitati potrošnja vode. Sklonište za vodomjer postavlja se neposredno iza regulacione linije objekta najdalje do 10 metara.

Skloništa van zgrade moraju imati propisan poklopac od livenog gvožđa ili čeličnog lima. Ukoliko  se sklonište nalazi unutar zgrade ono ne smije biti u stambenim, magacinskim ili klozetskim prostorijama.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Održavanje čistoće javnih površina vrše se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina.

Odlukom o komunalnom redu (čl.85 ) zabranjeno je svako pisanje, kao i crtanje, štampanje i reklamiranje na javnim saobraćajnim površinama, kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.