U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 07.11.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i  kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom za MZ Modrac i Bokaviće sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Odlukom o komunalnom redu (čl.109) na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.