U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 07.11.2013

Vodosnabdijevanje u jutarnjim satima bilo neuredno zbog neadekvatnog pritiska u mreži što je za kratko vrijeme dovedeno u stanje koje zadovoljava potrebe korisnika usluga. U toku su redovne aktivnosti obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera, mjerenje protoka izlaza vode iz rezervoara, kombinovana cisterna vrši čišćenje kolektora u ulici Patriotskog fronta i isključenja sa mreže korisnika usluga koji nisu blagovremeno izmirili obaveze po ispostavljenim računima za utrošenu vodu.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Odvoz smeća zbog većih količina šljake-pepela, sakupljenih otpadaka iz bašta otežan i juče nije postignut za MZ Poljice, što će biti nadoknađeno tokom današnjeg dana.

Upozorenje građanima:  Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u kontejneru što, pored materijalne štete, uzrokuje zagađenje životne sredine.

Izvođenje radova na uređenju asfaltnih i zelenih površina u toku, pražnjenje korpica od sakupljenog smeća, košenje trave u ulici Armije BiH, uklanjanje suhih stabala kao i svakodnevno uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.