U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 07.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Tokom noći mjerenjem protoka vode pronađeno puknuće vodovodne cijevi u ulici Sarajevska broj 6. Danas izvođenje radova na opravci puknute vodovodne cijevi, ručni iskop, montaža i zagrtanje mjesta puknuća.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.52) vodomjere očitavaju ovlaštena lica od strane davaoca usluge u vremenu od 07,00 do 15,00 sati. Ova lica moraju  imati iskaznice za identifikaciju. Očitavanje vodomjera se vrši u konstantnim vremenskim  intervalima, a može se vršiti i kada je potrebno. Korisnik usluga mora omogućiti očitavanje vodomjera. Ako zbog propusta korisnika usluge čitač vodomjera ne bude mogao da izvrši redovno očitavanje ostaviće pismenu opomenu u kojoj će naznačiti dan i sat ponovnog očitanja vodomjera. Ako ni tada ne bude mogao očitati vodomjer, utrošak će se procijeniti, a tačan obračun izvršiti pri slijedećem očitanju vodomjera.

Čišćenje asfaltnih površina od nanosa blata i pijeska sa mašinsko ručnim metenjem,  okopavanjem cvijeća  u ulici Trg Bremena, Trg Slobode, košenje trave u ulici Školska 1 i 3,kao i uređenje parka u ulici Macan Marije planirano danas. Mogućnost  izvršenja planiranih radova određuju vremenski uslovi.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu bez poteškoća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.