U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 07.04.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima tokom vikenda bilo je uredno što se očekuje i danas. Izrada priključka za vodu u MZ Bistarac Donji se nastavlja. U slučaju da u MZ Bistarac Donji bude moralo doći do prekida u isporuci vode korisnici usluga će biti blagovremeno obaviješteni. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po  ispostavljenim računima.

Odvoz smeća odvija se otežano zbog većih količina smeća nastalih proljetnim čišćenjem bašti i  dvorišta.

Obavijest: U sklopu proljetnog čišćenja grada J.P.»RAD» Lukavac će u petak 11.04.2014. organizovati odvoz krupnog otpada sa područja Lukavac Grada. Pozivamo građane da u navedenom periodu otpadne dijelove namještaja, bijele tehnike i slično iznesu pored kontejnera za kućno smeće ili isto odlože u najbliže locirane kontejnere od 5 m ³.

U ulici Kulina bana punkt za prikupljanje smeća bit će prostor bivše pijace preko puta Vile,  a u ulici Slatine bivši poligon.

Napomena: U krupni otpad ne spada krupni građevinski materijal, šut i slično i isti će se voziti po zahtjevu i trošku vlasnika.

U cilju efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova, molimo građane da se pridržavaju uputa datih u obavještenju.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja u skladu sa  Programom o održavanju čistoće javnih površina i vremenskim uslovima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.