U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 07.02.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola rada pumparnica je u toku, izrada priključka za vodu u ulici Armije BiH, zamjena određenog broja vodomjera i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Vrši se obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom (čl.18 ) davalac i korisnik usluge snabdijevanja toplotnom energijom dužni su, prije početka davanja, odnosno korištenja usluge, zaključiti  Ugovor o davanju usluge u kojem će usaglasiti sve elemente bitne za pružanja usluga i to:

–  cijena usluge,

– način plaćanja,

– kvalitet usluge,

– period na koji se zaključuje ugovor,

– prava i obaveze ugovornih strana i

– druga pitanja bitna za uspješno sprovođenje odredbi ugovora.

Tek po zaključenju Ugovora pravno i fizičko lice će postati korisnik usluge, a davalac usluge tek tada može početi sa pružanjem usluge tim korisnicima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.