U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 07.01.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak  i kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera u MZ Bokavići kao i  zamjena dijela vodovodne instalacije u GIKIL.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.50 ) korisnik usluge može otkazati  korištenje usluge vodosnabdijevanja trajno ili privremeno. Otkaz se daje u pismenoj formi. Trajno se može otkazati korištenje usluge vodosnabdijevanja samo za porušeni objekat,a privremeno za  zgrade u kojima niko ne stanuje ili ih privremeno korisnik usluge ne upotrebljava. U slučaju otkazivanja korištenja usluge  vodosnabdijevanja korisnik usluge je obavezan da ispusti vodu iz instalacija da bi se spriječilo eventualno smrzavanje ili rasipanje vode. U takvom slučaju davalac usluge će plombirati ulazni ventil. Korisnik usluge ne može otkazati korištenje usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno, ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja drugih korisnika te ako bi se time negativno utjecalo na okoliš.  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku sa zamjenom pumpe u ulici Sarajevska br.5.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrše se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih  površina, usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Odlukom o komunalnom redu čl.102 bez odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove zabranjeno je:

-prekopavanje javne zelene površine,

–  rekonstrukija postojećih i izgrađenih novih zelenih površina,

-ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objakata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama,

-odlaganje građevinskog materijala,

-kampiranje i postavljanje šatora i

– rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.